واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی و معدنی ستبران، برنامه های متعددی را در راستای افزایش راندمان و همچنین بالابردن ارزش افزوده محصولات تولیدی خود در دستور کار دارد که از جمله آنها می توان به همکاری بلند مدت با مشارکت علمی دانشکده سرامیک دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص تولید میکروژل و نانوژل اشاره کرد.