فلدسپار سدیک شرکت ستبران، محصول جدیدی است که با داشتن بیش از 10 درصد NA2O و کمتر از 0.2 % K2O در زمره بهترین و با کیفیت ترین فلدسپار های طبیعی موجود در ایران قرار میگیرد.

از این فلدسپار میتوان در تولید ظروف چینی آرکوپال، لعاب های خاص و یا بصورت دانه بندی در صنایع شیشه سازی استفاده کرد.