فلدسپارهای متنوع شرکت ستبران با مشخصات مناسب جهت استفاده در تولید فریت و همینطور بدنه های سرامیکی سفید و انواع شیشه های بی رنگ می باشد. انواع محصولات بصورت دانه بندی سرندی جهت استفاده در صنایع شیشه سازی و همینطور بصورت میکرونیزه در مش های مختلف تولید می شود.